តើអ្នកណាដែលយើងកំពុងស្វែងរក?

មន្ទីរពេទ្យសាន់រ៉ាយជប៉ុនភ្នំពេញកំពុងបន្តស្វែងរកអ្នកជំនាញវ័យក្មេងដែលនឹងចូលរួមចំណែកនិងជាផ្នែកមួយនៃការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពនៅប្រទេសកម្ពុជា។

លើកទឹកចិត្តដើម្បីជំរុញឱ្យមានការរីកចម្រើន ...

បុគ្គលដែលមានកម្លាំងចិត្ត ដែលអាចធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងដោយខ្លួនឯងជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមនិងធ្វើការយ៉ាងសកម្មក្រោមសម្ពាធបុគ្គលដែលមានឆន្ទៈក្នុងការផ្តួចផ្តើមគំនិតក្នុងការបំពេញភារកិច្ចប្រចាំថ្ងៃ។ តម្រូវការខ្ពស់របស់អ្នកជំងឺគឺយើងបានរំពឹងថានឹងផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត / មិនមែនវេជ្ជសាស្ត្រដែលមានគុណភាពខ្ពស់។ យើងតែងតែខិតខំប្រជែងគ្នាដើម្បីស្វែងរកសេវាកម្មដែលមានគុណភាព។ ក្រុមរបស់យើងមានគោលបំណងធ្វើឱ្យអ្នកជំងឺពេញចិត្តនឹងសេវាកម្មរបស់យើង។

ការមានអាកប្បកិរិយាត្រឹមត្រូវ ...

តើអ្នកជាវិជ្ជាជីវៈវ័យក្មេងដ៏សកម្មម្នាក់ដែលមានឆន្ទៈក្នុងការទទួលយកនូវបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់កំណើននិងការអភិវឌ្ឍមែនទេ? តើអ្នកណាមានទំនោរចង់រៀនជំនាញផ្សេងៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗដើម្បីក្លាយជាអ្នកជំនាញនៅកន្លែងធ្វើការ? ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងរួមបញ្ចូលទាំងការអភិវឌ្ឍទំនុកចិត្តរបស់មនុស្សក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងការជួបប្រទះរាល់ថ្ងៃនៅកន្លែងធ្វើការ។ ស្វែងរកសក្តានុពលដើម្បីក្លាយជាអ្នកឈានមុខគេខាងផ្នែកសេវាកម្មថែទាំសុខភាព។

• ការទ្រទ្រង់ជីវិតមូលដ្ឋាន (BLS) - ជាតម្រូវការអោយមានជាចាំបាច់ចំពោះបុគ្គលិកទាំងអស់របស់មន្ទីរពេទ្យ
• កម្មវិធីអប់រំបន្ត (CEP) សម្រាប់បុគ្គលិកថែទាំសុខភាពនិងសម្ព័ន្ធមិត្ត
• ការបណ្តុះបណ្តាលនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចសម្រាប់ប្រធានបទបុគ្គលិកមិនមែនផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ

ក្លាយជាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកយើង

យើងមានទំនោរបង្ហាញសក្តានុពលគ្រប់ចំណុចទាំងអស់និងចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក។ ពួកយើងរៀបចំគណៈកម្មាធិការផ្សេងៗដូចជាអាយស៊ីធី (ក្រុមត្រួតពិនិត្យការឆ្លងមេរោគ) សកម្មភាពសង្គមគណៈកម្មាធិការគ្រោះមហន្តរាយការកែលំអគុណភាពដែលមានការចាប់អារម្មណ៏និងរុករកដើម្បីឱ្យក្លាយជាបុគ្គលល្អមួយនៃសង្គមជាតិ។ យើងគោរពមនុស្សទាំងអស់ហើយយើងរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមក។ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងនិងវិជ្ជាជីវៈបើកចំហរនេះធ្វើឱ្យសេវាកម្មរបស់យើងកាន់តែមានភាពបត់បែនក្នុងការបំពេញតំរូវការរបស់អ្នកជំងឺយើង។ អ្នកនឹងត្រូវបានចាត់តាំងឱ្យបន្តគម្រោងដែលអ្នកអាចបង្ហាញជំនាញរបស់អ្នក។

អាជីពរបស់អ្នកចាប់ផ្តើមនៅទីនេះ!

ចុចដើម្បីដាក់ពាក្យ
Sunrise japan hospital
Official web site