ចាប់ផ្តើមលូតលាស់ពីក្រោមដើម្បីក្លាយទៅអ្នកវិជ្ជាជីវៈវេជ្ជសាស្រ្ត
ភាពក្លាហាននិងការលើកទឹកចិត្តរបស់អ្នកគឺអាចផ្លាស់ប្តូរពិភពលោក

បំបែកចេញពី
សំបករបស់អ្នក

យើងចង់ក្លាយជាមន្ទីរពេទ្យដែលនៅតែបន្ត
ចាត់ទុកជាមន្ទីរពេទ្យដែលគួរឱ្យទុកចិត្តបំផុតរបស់ពិភពលោក

"យើងបន្តការស្រាវជ្រាវរាល់ថ្ងៃដើម្បីស្វែងរកការថែទាំសុខភាពល្អនិងមានការទទួលខុសត្រូវនិងមោទនភាពនៅជួរមុខនៃការថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ។
ក្រៅពីការណែនាំអំពីឧបករណ៍ទំនើបនិងបច្ចេកវិទ្យាពីប្រទេសជប៉ុន។
យើងនឹងផ្តល់ការពន្យល់លំអិតនិងផ្តល់ការព្យាបាលជិតអ្នកជម្ងឺនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេ
តាមរយៈការចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវេជ្ជសាស្រ្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងចូលរួមចំណែកដល់សុខភាពមនុស្សគ្រប់រូបដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា”

មន្ទីរពេទ្យរបស់យើង

ស្គាល់អំពីមន្ទីរពេទ្យរបស់យើង
ការងាររបស់ពួកយើង

យើងជឿជាក់ថាធាតុសំខាន់បំផុតក្នុងការថែទាំវេជ្ជសាស្រ្តគឺ "បេះដូង" ។
យើងមានគោលបំណងផ្តល់ការព្យាបាលបែបជប៉ុនដល់ប្រជាជនទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

អានបន្ថែម
បុគ្គលិករបស់យើង

វេជ្ជបណ្ឌិតជប៉ុនគិលានុបដ្ឋាយិកានិងអ្នកជំនាញថែទាំសុខភាពដទៃទៀតធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយបុគ្គលិកពេទ្យកម្ពុជាដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលខ្ពស់ដើម្បីផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្រ្តដែលមានគុណភាពខ្ពស់។

អានបន្ថែម
បេក្ខជនដ៏ល្អរបស់យើង

ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការអ្នកជំងឺដែលចេះតែកើនឡើងជាលំដាប់យើងបានចាប់ផ្តើមជ្រើសរើសបុគ្គលិកដើម្បីឱ្យបុគ្គលិកជប៉ុននិងបុគ្គលិកកម្ពុជាធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្រ្តដែលមានគុណភាពខ្ពស់។
យើងទន្ទឹងរងចាំស្តាប់ពីមនុស្សដែលងប់ងល់នឹងការផ្លាស់ប្តូរមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនថ្មីជាមួយយើង។

អានបន្ថែម

ទីបន្ទាល់

លឺពីបុគ្គលិករបស់យើង

នាងខ្ញុំបានធ្វើការជាឱសថការីនៅមន្ទីរពេទ្យសាន់រ៉ាយជប៉ុន ដែលខ្ញុំគឺត្រូវបានចាត់តាំងឱ្យធ្វើជាអនុប្រធានឱសថស្ថាន។

ប្រវត្តិនៃការសិក្សារបស់ខ្ញុំបញ្ចប់ការសិក្សាពីផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យុសាស្រ្ត។ ខ្ញុំត្រូវបានផ្តល់ឱកាសការងារជាអ្នកវិទ្យុសាស្រ្តនៅមន្ទីរពេទ្យហូបចាប់តាំងពីនាងខ្ញុំបានសិក្សានៅឆ្នាំ ២០១០ ។

ខ្ញុំធ្វើការនៅផ្នែកជម្ងឺសរសៃប្រសាទនៅផ្នែកសរសៃប្រសាទ។ ខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសរសៃប្រសាទដោយធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យសាន់រ៉ាយជប៉ុនចាប់តាំងពីខែមិនាឆ្នាំ២០១៦។

អាជីពរបស់អ្នកចាប់ផ្តើមនៅទីនេះ!

ចុចដើម្បីដាក់ពាក្យ
Sunrise japan hospital
Official web site