ណែនាំពីបុគ្គលិករបស់យើង

ផ្អែកលើទស្សនវិជ្ជានៃ "មន្ទីរពេទ្យសាន់រ៉ាយជប៉ុនភ្នំពេញ" យើងណែនាំបុគ្គលិករបស់យើងដែលសកម្មដើម្បីបង្កើតសេវាកម្មល្អប្រសើរ។ សូមក្រឡេកមើលវប្បធម៌សាជីវកម្មរបស់យើងនិងរបៀបធ្វើការតាមរយៈសាររបស់បុគ្គលិកយើង។

ជិន លក្ខណៈ

ប្រធានផ្នែកវិទ្យុសាស្រ្តជិន លក្ខណៈ

ពិពណ៌នាអំពីប្រវត្តិការងារ

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១០ នៅពេលដែលខ្ញុំជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយមន្ទីរពេទ្យហូប។ ពួកគេបានផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវឱកាសដ៏អស្ចារ្យដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍និងរៀនបច្ចេកទេសដែលខ្ញុំត្រូវការ។ បន្ទាប់ពីធ្វើការជាមួយមន្ទីរពេទ្យអស់រយៈពេល ៥ ឆ្នាំខ្ញុំបានសំរេចចិត្តបន្តក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំបានចេញពីមន្ទីរពេទ្យហើយផ្លាស់ទៅមន្ទីរពេទ្យសាន់រ៉ាយស៏ជប៉ុនភ្នំពេញ។

Aបន្ទាប់ពីចាកចេញពីមុខតំណែងកម្រិតបឋម ខ្ញុំមិនដែលគិតថាវាជាការដោះដូរដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងជំនាញនិងបទពិសោធន៍ច្រើន។

ហេតុអ្វីបានជាអ្នកជ្រើសរើសមន្ទីរពេទ្យសាន់រ៉ាយជប៉ុន?

ដូចដែលអ្វីខ្ញុំបាននិយាយខាងលើ ខ្ញុំបានសំរេចចិត្តចូលរួមមន្ទីរពេទ្យសាន់រ៉ាយស៏ជប៉ុនភ្នំពេញគឺសំខាន់ដើម្បីលើកកម្ពស់អាជីព។ ធ្វើការនៅទីនេះបានអនុញ្ញាតឱ្យខ្ញុំធ្វើប្រតិបត្តិការបច្ចេកវិជ្ជាទំនើបនៃគ្រឿងម៉ាស៊ីនធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះខ្ញុំត្រូវបានណែនាំដោយ RTs ដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងកំឡុងពេលកម្មសិក្សារបស់ខ្ញុំនៅប្រទេសជប៉ុន។

ក្រៅពីការសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្ញុំ ក្រុមហ៊ុនក៏ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍និងគ្របដណ្តប់ផ្នែកសុខភាពយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់និយោជិកផងដែរ។ វាជាផ្នែកមួយដ៏ល្អបំផុតដែលពួកគេរួមបញ្ចូលទាំងគ្រួសារនិងសាច់ថ្លៃ។

តើអ្នកគិតយ៉ាងណាចំពោះមន្ទីរពេទ្យសាន់រ៉ាយជប៉ុន?

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១០ នៅពេលដែលខ្ញុំជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយមន្ទីរពេទ្យហូប។ ពួកគេបានផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវឱកាសដ៏អស្ចារ្យដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍និងរៀនបច្ចេកទេសដែលខ្ញុំត្រូវការ។ បន្ទាប់ពីធ្វើការជាមួយមន្ទីរពេទ្យអស់រយៈពេល ៥ ឆ្នាំខ្ញុំបានសំរេចចិត្តបន្តក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំបានចេញពីមន្ទីរពេទ្យហើយផ្លាស់ទៅមន្ទីរពេទ្យសាន់រ៉ាយស៏ជប៉ុនភ្នំពេញ។

Aបន្ទាប់ពីចាកចេញពីមុខតំណែងកម្រិតបឋម ខ្ញុំមិនដែលគិតថាវាជាការដោះដូរដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងជំនាញនិងបទពិសោធន៍ច្រើន។

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីបទពិសោធន៍ការងារនិងការលើកទឹកចិត្ត

បើប្រៀបធៀបទៅនឹងការចាប់ផ្តើមនៃមុខតំណែងថ្នាក់ទាបរបស់ខ្ញុំ, ថ្មីៗនេះខ្ញុំត្រូវបានតំឡើងឋានៈជាប្រធានផ្នែកវិទ្យុសាស្រ្តដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកនិងផ្នែកវិទ្យុសាស្រ្តទាំងមូល។ នេះក៏ព្រោះតែមន្ទីរពេទ្យសាន់រ៉ាយស៏ជប៉ុនភ្នំពេញនៅតែបន្តផ្សព្វផ្សាយនិងកោតសរសើរដល់បុគ្គលិកទាំងអស់ដែលប្តេជ្ញាធ្វើការរៀនសូត្រនិងអនុវត្តនូវជំនាញថ្មីហើយអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតគំនិតកែលម្អថ្មី។

ជិន លក្ខណៈ

តើចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកគឺជាអ្វី?

ខ្ញុំចំណាយពេលវិស្សមកាលជាមួយកូនប្រុសនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទាំងមូល។

អាជីពរបស់អ្នកចាប់ផ្តើមនៅទីនេះ!

ចុចដើម្បីដាក់ពាក្យ
Sunrise japan hospital
Official web site