ណែនាំពីបុគ្គលិករបស់យើង

ផ្អែកលើទស្សនវិជ្ជានៃ "មន្ទីរពេទ្យសាន់រ៉ាយជប៉ុនភ្នំពេញ" យើងណែនាំបុគ្គលិករបស់យើងដែលសកម្មដើម្បីបង្កើតសេវាកម្មល្អប្រសើរ។ សូមក្រឡេកមើលវប្បធម៌សាជីវកម្មរបស់យើងនិងរបៀបធ្វើការតាមរយៈសាររបស់បុគ្គលិកយើង។

ពិពណ៌នាអំពីប្រវត្តិការងារ

ខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិភ្នំពេញ។ ហើយខ្ញុំក៏បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសវេជ្ជសាស្ត្រទូទៅពីមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនដែរ។ ខ្ញុំជាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលបានបញ្ជាក់ការទូតពីក្រុមប្រឹក្សាឯកទេសវេជ្ជសាស្ត្រទូទៅ ហ្វីលីពីន (PSBIM) ។ ខ្ញុំក៏ជាសមាជិកនៃក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់ហ្វីលីពីន (ភីភីភី) ដែរ។ បច្ចុប្បន្ននេះ ខ្ញុំជាវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រទូទៅនៃមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ភ្នំពេញ។

ហេតុអ្វីបានជាអ្នកជ្រើសរើសមន្ទីរពេទ្យសាន់រ៉ាយជប៉ុន?

មូលហេតុមួយដែលខ្ញុំជ្រើសរើសមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ ព្រោះមន្ទីរពេទ្យនេះជាមន្ទីរពេទ្យរបស់ជប៉ុន។ ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថា ទីនេះគឺជាកន្លែងដែលអាចអោយពួកយើងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីកែលំអការថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកជំងឺដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង។ ម្យ៉ាងវិញទៀត យើងទាំងអស់គ្នាចង់ពង្រីកនូវចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ដែលទាក់ទងទៅនឹងការថែទាំនិងព្យាបាលអ្នកជំងឺផងដែរ។

តើអ្នកគិតយ៉ាងណាចំពោះមន្ទីរពេទ្យសាន់រ៉ាយជប៉ុន?

មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ គឺជាមន្ទីរពេទ្យឯកជនឈានមុខគេមួយនៅកម្ពុជា។ វាត្រូវបានបំពាក់ដោយឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ទាំងអស់។ បុគ្គលិកជនជាតិជប៉ុននិងបុគ្គលិកខ្មែរ ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីផ្តល់នូវសេវាថែទាំសុខភាពប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់បំផុត។ ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យត្រូវតែមានភាពត្រឹមត្រូវដោយផ្អែកលើភស្តុតាង ការវិភាគ និងការពិនិត្យយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។ចំណេកឯបុគ្គលិកវិញមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់និងមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ ហើយបរិយាកាសការងារក៏ល្អ។ បុគ្គលិកទាំងអស់នៃមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ជាស្រេចក្នុងការផ្តល់ការព្យាបាលប្រកបដោយគុណភាពល្អបំផុតដល់អ្នកជំងឺគ្រប់រូប។

តើចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកគឺជាអ្វី?

ពេលទំនេរ ខ្ញុំចូលចិត្តអានសៀវភៅឬឆែកព័ត៌មានតាមទូរស័ពដៃនៅក្នុងហាងកាហ្វេ។ ជាធម្មតាខ្ញុំតែងតែស្វែងរកព័ត៌មាន ក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីៗ។

អាជីពរបស់អ្នកចាប់ផ្តើមនៅទីនេះ!

ចុចដើម្បីដាក់ពាក្យ
Sunrise japan hospital
Official web site