រីករាយជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍!

អត្ថប្រយោជន៏ជាច្រើនសម្រាប់បុគ្គលិករបស់យើងដើម្បីធ្វើឱ្យបរិយាកាសការងារល្អប្រសើរ

អ្វីដែលអ្នកទទួលបាន

ប្រាក់ឧបត្ថម្ភការស្នាក់នៅ

រាល់គោលការណ៍ទាំងអស់អនុលោមតាមច្បាប់ការងាររបស់ប្រទេសកម្ពុជា

ការវាយតម្លៃ ២ ដងក្នុងមួយឆ្នាំ

ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនិងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ

សេវាថែទាំកុមារដោយឥតគិតថ្លៃ

ប្រាក់លើកទឹកចិត្ត

ប្រាក់សម្រាប់សមត្ថភាពភាសា

ប្រាក់សម្រាប់ការគាំទ្រការរៀនសូត្រ

ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមម៉ោងនិង On-Call

ប្រាក់អតីតភាពការងារ

ការថែទាំសុខភាពសម្រាប់គ្រួសារបុគ្គលិក

ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការធ្វើដំណើរ

ផ្សេងៗទៀត

មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំពេលថ្ងៃត្រង់

សម្រាប់កុមារ ០ ដល់ ៦ឆ្នាំ

ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត / គិលានុប្បដ្ឋាយិកា

ពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួន

ការឈប់សម្រាកដែលមានប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំឆ្នាំ

ការឈប់សម្រាកអាពាហ៍ពិពាហ៍

ការឈប់សម្រាកមរណៈទុក្ខ

ការឈប់សំរាកលំហែមាតុភាពរបស់ប្តីនិងប្រពន្ធ

ការឈប់​សម្រាក​ដោយ​សារ​ជម្ងឺ

ការឈប់សម្រាកដោយសារជម្ងឺរយៈពេលយូរ

មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំពេលថ្ងៃត្រង់

ឱពុកម្តាយនិងកូន

ការមើលថែទាំខាងក្នុងពេលថ្ងៃ

  • សម្រាប់៖ កុមារអាយុពី ០ ទៅ ៦ ឆ្នាំ
  • បើក៖ ម៉ោង ៧:០០ ព្រឹកដល់ ៧:៣០ យប់ ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ - ថ្ងៃសៅរ៍
  • បិទអំឡុងថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈ

ការគាំទ្រផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តសម្រាប់និយោជិកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ

យើងផ្តល់ការគាំទ្រការចំណាយខាងវេជ្ជសាស្ត្រដល់បុគ្គលិកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់យើង។
នេះគឺជាផ្នែកនៃការដឹងគុណរបស់យើងចំពោះការខិតខំរបស់បុគ្គលិកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ។

  • សម្រាប់៖ សញ្ញាប័ត្រទី ១ និងទី ២- ក្រុមគ្រួសារ
  • កម្រៃសេវាខាងក្រៅ៖ ឥតគិតថ្លៃ
  • ថ្លៃថ្នាំ៖ តម្លៃបញ្ចុះ
  • និង​ច្រើន​ទៀត …

កម្មវិធីជប់លៀង

អាជីពរបស់អ្នកចាប់ផ្តើមនៅទីនេះ!

ចុចដើម្បីដាក់ពាក្យ
Sunrise japan hospital
Official web site